SU KUYUSU (Sondajlı)

Sondajlı Su Kuyusu

sondajlı-sukuyusu

“Her kim ki, elbise ihtiyacı olan bir Müslümana elbise giydirse, Allah da ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Hangi Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyvelerinden doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir.”

(Ebû Dâvûd, Tirmizi)

Mümin kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edecek işlerin sayıldığı bir rivayette, “Kanal açarak su getirmesi” de zikredilmektedir.”

(İbn Mâce)

galeri-6

Sondajlı Su Kuyusu

Kurak coğrafyalara cansuyu olmak için su kuyusu bağışında bulunup hissedar olabilirsiniz.